Serveis
El nostre objectiu és innovar el servei comercial
GasMercan, promou ventes, introdueix i consolida “Marques” a nous mercats.
 • Assessorament general per a l'exportació i distribució des d'Europa als mercats de Centre Amèrica i Carib i viceversa.
 • Assistència tècnica i participació en el projecte d'internacionalització, establint i planificant l'estratègia d'introducció i consolidació de la marca als països de referència.
 • Actuar com a agents o delegats de les nostres marques.
 • Seguiment de la logística (transport) al país d'origen i al país de destinació. Així com tota la documentació i requisits necessaris per a l'exportació i importació.
 •  Posada a disposició a les nostres marques la xarxa de subagents comercials de GasMercan als països de destinació.
 •  Seguiment de l'estratègia d'internacionalització de les marques als nous mercats i rendiment de comptes dels processos i l'evolució de les actuacions dutes a terme.
 • Altres serveis
  • Captació i canalització d'inversions estrangeres.
  • Generació i promoció de negocis.